Informacje

Odoo wersja 8.0 RC1

Do pobrania z GitHub

Dariusz Żbikowski
sierpnia 2014