Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

wersja 8 i 9 stabilna

Dariusz Żbikowski
 

Instalacja Odoo / OpenERP na Ubuntu lub Debian

wersja 8 i 9 stabilna

O dziś działa już poprawnie repozytorium:
 
deb http://nightly.odoo.com/8.0/nightly/deb/ ./

które miało nieco problemów w działniu ostatnimi czasy (tj. w okresie migracji OpenERP na Odoo i przenoszenia kodów na GitHub). 

Po dodaniu tego repozytorium do systemowego pliku konfiguracyjnego  /etc/apt/sources.list
 
wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
echo "deb http://nightly.odoo.com/8.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list
można dokonać instalacji Odoo za pomoca standardowych narzędzi:
 
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install odoo

To wszystko! Po instalacji wywołaj adres http://localhost:8069 na którym winien zgłosić się poprawnie zainstalowany openerp-server.
Oczywiście nie zapomnij, że Odoo korzysta z bazy PostgreSQL i obsługa takiej winna być wcześniej zainstalowana na Twym serwerze.

Dla wersji 9 zamieniamy wszędzie 8.0 na 9.0
Pełna instrukcja na stronie https://nightly.odoo.com/ oraz https://www.odoo.com/documentation/9.0/setup/install.html


Warto zauważyć, że serwer instaluje się teraz definiując użytkownika o nazwie odoo,  a nie jak to było kiedyś o nazwie openerp.
Kartoteka robocza to obecnie /var/lib/odoo.

Informujemy również, że repozytorium, które podaliśmy przechowuje codzienną kopię Odoo branch 8.0 z  https://github.com/odoo/odoo/tree/8.0 i co za tym idzie może być zbyt często aktualizowane (tj. w zasadzie codziennie). Jeśli ktoś nie oczekuje tak częstych update lepiej zakomentować po instalacji dodaną linię w /etc/apt/sources.list  lub wstrzymać ręcznie aktualizację pakietu (do czasu jej ręcznego odblokowania) poprzez np.
 
$sudo apt-mark hold odoo
lub
 
$ sudo aptitude hold odoo

i póżniejsze odblokowanie aktualizacji poprzez
 
$sudo apt-mark unhold odoo
lub
 
$ sudo aptitude unhold odoo